Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.10.2013 r. - 14.11.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej - nabór tematyczny

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. opis operacji- otwórz

3. oświadczenie- otwórz

4. wykaz dokumentow- otwórz

5. kryteria wyboru operacji- otwórz

6. minimalne wymagania- otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej