Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26.09.2013 r. - 25.10.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania"Dorzecze Wisłoka" nabór tematyczny

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. zgodność z LSR - otwórz

3. lokalne kryteria wyboru - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka