Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 21.10.2013 r. – 04.11.2013 r. za pośrednictwem Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalnej Grupy Działania

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

5.oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego

  • na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja „PROWENT” Lokalnej Grupy Działania