Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 16.12.2013 r. - 14.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kresowi Sąsiedzi

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. oświadczenie - otwórz

3. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

4. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Kresowi Sąsiedzi