Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.09.2013 r. - 11.10.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania"Lider Dolina Strugu"

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. wykaz dokumentów - otwórz

3. oświadczenie wnioskodawcy - otwórz

4. wskaźniki - otwórz

5. lokalne kryteria wyboru - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu