Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.10.2013 r. - 08.11.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  5. Opis zgodności operacji z LSR - otwórz
  6. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"