Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 05.12.2013 r. – 19.12.2013 r.za pośrednictwem Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria wyboru operacji - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego

  • na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania