Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 28.04.2014 r. - 16.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. opis projektu - otwórz

4. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich