Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 21.05.2014r. - 04.06.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny operacji - otwórz
3. karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz
4. karta opisu operacji - otwórz
5. oświadczenie - otwórz
6. zobowiązanie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu