Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 22.04.2014 r. - 5.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. Minimalne wymagania - otwórz

3. Wykaz dokumentów - otwórz

4. oświadczenie - otwórz

5. Karta oceny operacji - otwórz

6. Kryteria wyboru projektow - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski