Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 19.08.2014 r. - 02.09.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze "Dwa Mosty"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny zgodności operacji z LSR – otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania – otwórz
5. karta oceny - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze "Dwa Mosty"