Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.08.2014 r. - 5.09.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski

1. załącznik - otwórz

2. załącznik - otwórz

3. załącznik - otwórz

4. załącznik - otwórz

5. załącznik - otwórz

6. załącznik - otwórz

7. załącznik - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski