Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.08.2014 r. - 28.08.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta oceny zgodności z LSR - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. kryteria wyboru projektów - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"