Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.04.2014 r. - 28.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria wyboru operacji – otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

5. wykaz załączników obowiązkowych – otwórz

6. oświadczenie wnioskodawcy – otwórz

7. opis doświadczenia - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią