Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.03.2014 r. - 24.03.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Dolina Wełny"

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
 2. Oświadczenie o wpisaniu się operacji w realizację przedsięwzięcia zapisanego w LSR - otwórz
 3. Kryteria wyboru operacji - otwórz
 4. Oświadczenie o rozpoczęciu realizacji operacji - otwórz
 5. Oświadczenie o wykorzystaniu lokalnych walorów -otwórz
 6. Oświadczenie o członkostwie - otwórz
 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania, siedzibie na obszarze objętym LSR -otwórz
 8. Oświadczenie o zasięgu oddziaływania operacji - otwórz
 9. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

 • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
 • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia "Dolina Wełny"