Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.03.2014 r. - 24.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju T.U.R

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta oceny zgodności operacji  - otwórz

3. kryteria_wyboru_operacji - otwórz

4. oświadczenie o danych osobowych - otwórz

5. oświadczenie o ewaluacji - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju T.U.R