Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.04.2014 r. - 30.04.2014 r. za pośrednictwem Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów – otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. oświadczenie – otwórz

5. fiszka operacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  • na stronie internetowej Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii