Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 23.12.2013 r. – 20.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria - otwórz

3. karta oceny - otwórz

4. karta oceny zgodności - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"