Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.04.2014 r. - 28.04.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. wzór karty oceny - otwórz

5. wzór karty oceny zgodności operacji z LSR - otwórz

6. uzasadnienie wyboru operacji - otwórz

7. oświadczenie - otwórz

 

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"