Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 11.03.2014 r. - 24.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

1. ogłoszenie - otwórz

2. wzór karty oceny - otwórz

3. wykaz dokumentów – otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"