Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 01.08.2014 r. - 18.04.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny  - otwórz
3. wykaz dokumentów – otwórz
4. wzór karty oceny zgodności operacji z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"