Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24.06.2014r. - 08.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy

1. ogłoszenie - otwórz
2. kryteria wyboru operacji - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy