Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 18.04.2014 r. - 2.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Małe Morze

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria oceny - otwórz

3. minimalne wymagania - otwórz

4. opis projektu - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

6. uzasadnienie - otwórz

7. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Małe Morze