Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.01.2014 r. - 30.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  4. Instrukcja do kryteriów wyboru LGD "Chata Kociewia"- otwórz
  5. Załącznik Ia - otwórz
  6. Załącznik IIa - otwórz
  7. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"