Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 31.03.2014 r. - 18.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. minimalne wymagania - otwórz

4. oświadczenie - otwórz

5. uzasadnienie - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady