Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 30.12.2013 r. – 13.01.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. uzasadnienie, że operacja spowoduje powstanie nowych miejsc pracy – otwórz

5. oświadczenie wnioskodawcy – otwórz

6. doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów – otwórz

7. oświadczenie o posiadanym gospodarstwie – otwórz

8.  uzasadnienie, że operacja dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów lub lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego  otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”