Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.03.2014 r. - 31.03.2014 r. za pośrednictwem Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków - otwórz
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji - otwórz
  3. Minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji - otwórz
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz
  5. Wykaz dokumentów - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
  • na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania