Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 10.03.2014 r. - 24.03.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Serce Roztocza"

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria wyboru operacji - otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. opis projektu - otwórz

6. oświadczenie wnioskodawcy - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Serce Roztocza"