Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 05.05.2014 r. - 19.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LASOVIA

1. ogłoszenie - otwórz
2. lokalne kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. specyfikacja wskaźników - otwórz
6. doświadczenie beneficjenta - otwórz
7. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania LASOVIA