Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 22.04.2014 r. - 13.05.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Św. Anny

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny zgodnosci operacji z LSR (dodat. zad.) - otwórz
3. karta oceny zgodności operacji z LSR - otwórz
4. karta oceny operacji - otwórz
5. minimalne wymagania - otwórz
6. procedura naboru i oceny - otwórz
7. procedura oceny i wyboru operacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Św. Anny