Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 18.08.2014 r. - 29.08.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

1. ogłoszenie - otwórz
2. kryteria wyboru - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"