Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 08.08.2014 r. - 21.08.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny zgodności z LSR - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. karta oceny – otwórz
5. minimalne wymagania - otwórz
6. potwierdzenie przyjęcia złożonego wniosku - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"