Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 03.01.2014 r. – 17.01.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. karta oceny zgodności z LSR – otwórz

4. karta oceny zgodności z LSR w zakresie dodatkowych zadań – otwórz

5. procedura naboru i oceny – otwórz

6. procedura oceny i wyboru operacji - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny