Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 19.08.2014 r. - 01.09.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Mosty Narwi"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny zgodności - otwórz
3. kryteria oceny - otwórz
4. karta oceny - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Mosty Narwi"