Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 08.04.2014 r. - 22.04.2013 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza"

1. ogłoszenie - otwórz

2. lokalne kryteria – otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. oświadczenie o udostępnianiu danych os. – otwórz

5. oświadczenie o udzielaniu informacji – otwórz

6. oświadczenie o przetwarzaniu danych os. - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zaścianek Mazowsza"