Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 01.08.2014 r. - 14.08.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój"

1. ogłoszenie - otwórz
2. lokalne kryteria wyboru – otwórz
3. karta realizowanych przedsięwzięć - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:
- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój"