Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 26.05.2014 r. - 9.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa - nabór tematyczny

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. kryteria wyboru - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego ProKoPaRa