Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 24.03.2014 r. - 16.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Soły - nabór tematyczny

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. ankieta - otwórz

3. karta oceny - otwórz

4. kryteria wyboru - otwórz

5. minimalne wymagania - otwórz

6. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dolina Soły