Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 23.06.2014 r. - 22.07.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"

1. ogłoszenia - otwórz
2. karta zgodności operacji z loklanymi kryteria - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny zgodności - otwórz
6. opis kryteriów - otwórz
7. karta merytoryczna - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

-w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
-na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
-na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku"