Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20.05.2014 r. - 12.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze - nabór podstawowy

1. ogłoszenie o naborze zadania podstawowe - otwórz

2. karta oceny - otwórz

3. kryteria oceny - otwórz

4. odwołanie - otwórz

5. oświadczenie - otwórz

6. wykaz dokumentów - otwórz

7. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Podbabiogórze