Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.04.2014 r. - 30.04.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. karta oceny zgodności - otwórz
6. kryteria wyboru - otwórz
7. oświadczenie - otwórz


Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu"