Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 17.03.2014 r. - 4.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kwartet na Przedgórzu

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. dokumentacja konkursowa - otwórz

3. informacja - otwórz

4. minimalne wymagania - otwórz

5. opis kryteriów oceny - otwórz

6. oświadczenie - otwórz

7. wykaz dokumentów - otwórz

8. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małpolskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Kwartet na Przedgórzu