Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 13.06.2014 r. - 27.06.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Wadoviana

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. lokalne kryteria wyboru - otwórz

3. oswiadczenie - otwórz

4. oswiadczenie - otwórz

5. zgodność z LSR - otwórz

6. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

7. ankieta - otwórz

8. procedura odwoławcza - otwórz

9. wykaz dokumentow - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Wadoviana