Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.08.2014 r. - 18.08.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Korona Sądecka"

1. ogłoszenie - otwórz
2. karta oceny - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz
5. loklane kryteria wyboru - otwórz
6. załącznik nr 1 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Korona Sądecka"