Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 04.07.2014 r. - 18.07.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

1. ogłoszenia - otwórz
2. kryteria wyboru projektów - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. wykaz dokumentów niezbędnych - otwórz
5. karta oceny zgodności z LSR - otwórz
6. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa