Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 5.05.2014 r. - 19.05.2014 r. za pośrednictwem "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem"

1. ogłoszenia - otwórz
2. kryteria wyboru operacji - otwórz
3. wykaz dokumentów - otwórz
4. minimalne wymagania - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

- w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
- na stronie internetowej "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem"