Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 27.03.2014 r. - 10.04.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. kryteria wyboru - otwórz

3. zgodność z LSR - otwórz

4. załącznik - otwórz

5. załącznik - otwórz

6. załącznik - otwórz

7. załącznik - otwórz

8. załącznik - otwórz

9. załącznik - otwórz

10. załącznik - otwórz

11. załącznik - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg