Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 22.04.2014 r. - 06.05.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"

1. ogłoszenie - otwórz

2. karta oceny zgodności operacji z LSR – otwórz

3. karta oceny – otwórz

4. minimalne wymagania – otwórz

5. wykaz dodatkowych załączników – otwórz

6. informacja dodatkowa – otwórz

7. oświadczenie - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

  • na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem"