Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.02.2014 r. - 28.02.2014 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"

1. ogłoszenie - otwórz

2. kryteria oceny zgodności – otwórz

3. wykaz dokumentów - otwórz

4. kryteria wyboru – otwórz

5. załącznik 1 – otwórz

6. załącznik 2 – otwórz

7. załącznik 3 – otwórz

8. załącznik 4 – otwórz

9. załącznik 5 – otwórz

10. załącznik 6 – otwórz

11. załącznik 7 – otwórz

12. załącznik 8 - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"