Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie 14.02.2014 r. - 28.02.2014 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zapiecek

1. ogłoszenie o naborze - otwórz

2. cele LSR - otwórz

3. minimalne wymagania - otwórz

4. oswiadczenie - otwórz

5. wykaz dokumentów - otwórz

6. zgodność z lokalnymi kryteriami - otwórz

7. zgodność z LSR - otwórz

Dokumenty aplikacyjne są dostępne:

  • w centrali, oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej ARiMR - otwórz
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  • na stronie internetowej Lokalnej Grupa Działania Zapiecek